Këtu do të publikohen të gjitha matrialet dhe raportet që gjenerohen pas realizimit të aksioneve.

Raporti Financiar për aksionin e parë

Raporti Financiar për aksionin e dytë

Raporti Financiar për aksionin e tretë

Comments are closed.